ΣΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ανθ.Γαζή 25 - 1ος όροφος, Λάρισα, τηλ. 2410 252574